Brijder Kliniek Hoofddorp - verslavingszorg

Hulp bij het voorkomen en behandelen van verschillende soorten verslavingen. In de kliniek kunt u ontgiften (detox). Tijdens de opname bestaat de mogelijkheid tot  psychologisch onderzoek of psychiatrische diagnostiek. Na opname volgt meestal een ambulante behandeling.

Iedere school in Haarlemmermeer heeft een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, schoolcoach en leerplichtambtenaar. Zij mogen, in overleg met opvoeders en school, direct specialistische hulp inschakelen. Zit uw kind niet in gemeente Haarlemmermeer op school? Ga dan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt ook altijd terecht bij uw huisarts.

Leeftijd: 
12 - 18
18 - 23
Problematiek: 
Gedragsproblemen
Psychische problemen
Wijk en buurt: 
Hoofddorp Floriande
Zorgtype jeugd: 
Generalistische basis-ggz
Jeugdhulp crisis
Specialistische ggz
Gecontracteerd: 
nee
Toon op kaart (1)
x
Spaarnepoort
1
2134 TM
Hoofddorp