De Opvoedpoli Heemstede

De Opvoedpoli en de Care Express zijn er voor gezinnen en jongeren met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar. De Opvoedpoli en de Care Express trachten naast jongeren en systemen te gaan staan en vanuit hun wensen en krachten aansluiting te vinden en toe te werken naar meer regie over het eigen leven.

Voor specialistische zorg, o.a. de Jeugd GGZ, is er een verwijzing nodig van huisarts, medisch specialist of jeugdarts.

Leeftijd: 
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 12
12 - 18
18 - 23
Problematiek: 
Autisme
Gedragsproblemen
Lichamelijke beperking
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Opvoedproblemen
Psychische problemen
Verstandelijke beperking
Wijk en buurt: 
Haarlemmermeer
Zorgtype jeugd: 
Begeleiding
Generalistische basis-ggz
Jeugdhulp behandeling (excl. verblijf)
Specialistische ggz
Gecontracteerd: 
ja
Toon op kaart (1)
x
Wilhelminastraat
66
2011 VT
Haarlem