Leger des Heils welzijns & gezondheidszorg (jeugd)

Maatschappelijke opvang, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdhulp, jeugdbescherming, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel voor jongeren die nergens anders terecht kunnen.

Voor specialistische zorg, o.a. de Jeugd GGZ, is er een verwijzing nodig van huisarts, medisch specialist of jeugdarts.

Leeftijd: 
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 12
12 - 18
Problematiek: 
Gedragsproblemen
Psychische problemen
Wijk en buurt: 
Haarlemmermeer
Zorgtype jeugd: 
Jeugdhulp behandeling (incl. verblijf)
Jeugdhulp crisis
Kortdurend verblijf/respijtzorg
Gecontracteerd: 
ja
Toon op kaart (1)
x
11
2000 AA
Haarlem
Bandoengstraat
21
2022 EJ
Haarlem