MeerWaarde - wonen en leefbaarheid

Welzijnsorganisatie in gemeente Haarlemmermeer die  buurtbemiddeling kan inzetten wanneer buren die overlast van elkaar ervaren dit samen willen oplossen. Bemiddelaars zijn medebewoners en zijn speciaal opgeleid om te bemiddelen tussen buurtbewoners. 

Leeftijd: 
27 - 55
23 - 27
55 - 67
18 - 23
67+
Wijk en buurt: 
Haarlemmermeer
Gecontracteerd: 
nee