Stichting de Waerden

Maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een beperking. Biedt langdurige zorg en jeugdzorg in Noord Holland.

Voor specialistische zorg, o.a. de Jeugd GGZ, is er een verwijzing nodig van huisarts, medisch specialist of jeugdarts.

Leeftijd: 
6 - 12
12 - 18
Problematiek: 
Gedragsproblemen
Psychische problemen
Wijk en buurt: 
Haarlemmermeer
Zorgtype jeugd: 
Begeleiding
Jeugdhulp behandeling (excl. verblijf)
Kortdurend verblijf/respijtzorg
Vervoerdiensten
Gecontracteerd: 
nee
G. Rietveldweg
9
1703 DD
Heerhugowaard