Terminal 18

Organisatie voor jeugdhulp en GGZ. Terminal 18 biedt ambulante outreachende behandeling en begeleiding voor jongeren van 12 - 25, die op meerdere terreinen (ernstige) problemen hebben en hulp nodig hebben op een manier die niet beschikbaar is in het huidige, reguliere aanbod.

Iedere school in Haarlemmermeer heeft een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, schoolcoach en leerplichtambtenaar. Zij mogen, in overleg met opvoeders en school, direct specialistische hulp inschakelen. Zit uw kind niet in gemeente Haarlemmermeer op school? Ga dan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt ook altijd terecht bij uw huisarts.

Leeftijd: 
12 - 18
18 - 23
Problematiek: 
Gedragsproblemen
Opvoedproblemen
Psychische problemen
Wijk en buurt: 
Haarlemmermeer
Zorgtype jeugd: 
Begeleiding
Generalistische basis-ggz
Jeugdhulp behandeling (excl. verblijf)
Jeugdhulp behandeling (incl. verblijf)
Jeugdhulp crisis
Specialistische ggz
Gecontracteerd: 
ja
Toon op kaart (1)
x
Houtmankade
332
1013 RR
Amsterdam
Admiraal De Ruijterweg
226B
1055 ML
Amsterdam