Behandeling jeugd

Toon op kaart (81)
x

Is uw kind langere tijd erg angstig, somber of erg druk? Of heeft uw kind problemen om contact te maken met leeftijdsgenoten of volwassenen? Misschien heeft uw kind (specialistische) hulp nodig.

Een behandeling is gericht op het verbeteren of veranderen van gedrag. De behandeling kan ook gericht zijn op het verbeteren van het contact binnen het gezin.

Deze hulp is specialistisch en is niet vrij toegankelijk. Iedere school in Haarlemmermeer heeft een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, schoolcoach en leerplichtambtenaar. Zij mogen, in overleg met opvoeders en school, direct specialistische hulp inschakelen. Zit uw kind niet in gemeente Haarlemmermeer op school? Ga dan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt ook altijd terecht bij uw huisarts.