Computerregeling

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u van de gemeente geld krijgen om een computer of laptop te kopen voor uw kind. Let op! Dit geldt alleen voor kinderen van groep 5 van de basisschool t/m leerjaar 6 van het voortgezet onderwijs.