Gratis menstruatieproducten voor meisjes en vrouwen in Haarlemmermeer

producten voor de menstruatie

Om menstruatiearmoede tegen te gaan gaat de gemeente Haarlemmermeer zorgen voor gratis menstruatieproducten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de motie van de PvdA-fractie waarin het college van B&W wordt opgeroepen om menstruatiearmoede tegen te gaan door het verstrekken van gratis menstruatieproducten. Deze motie werd op 16 juni door de gemeenteraad aangenomen.

Distributie

Inmiddels heeft de gemeente aan Stichting Armoedefonds de opdracht gegeven om de menstruatieproducten te leveren aan de volgende scholen en sportverenigingen in Haarlemmermeer:

  • Kaj Munk College
  • Herbert Vissers College
  • Nova College (locatie Paxlaan Hoofddorp)
  • SV Pax
  • MHC de Reigers
  • VC Hoofddorp

Ook worden kratten met producten geleverd aan de Voedselbank en jeugdclubs van Stichting Maatvast. De locaties mogen zelf bepalen hoe zij de producten verdelen.

Lees het hele InforMeer artikel.