Indirecte schoolkosten

Heeft u een laag inkomen? En gaan uw kinderen nog naar school? Dan moet u vaak ook betalen voor schoolreisjes, ouderbijdrage, schoolzwemmen of sportkleding voor gym. Dit heten indirecte schoolkosten. Zijn deze kosten te hoog? Vraag dan of u er bijzondere bijstand voor kunt krijgen. Voor middelbare scholieren is er een jaarlijkse tegemoetkoming voor schoolspullen, aan te vragen als bijzondere bijstand.