Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een speciale school? En ligt de school van uw kind verder dan 6 kilometer van huis? Dan is vervoer van en naar school misschien mogelijk.

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Dit leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen met een beperking. Ook geldt dit voor kinderen die naar een bepaalde basisschool gaan vanwege godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

Een bijdrage voor leerlingenvervoer geldt alleen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Houd hier rekening mee als u een school voor uw kind kiest.

De afstandsregel van 6 kilometer kan in uitzonderlijke gevallen niet van toepassing zijn. Heeft het kind een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking en is eigen vervoer niet mogelijk? Neem dan contact op met de gemeente.