Leerplicht

Uw kind moet verplicht naar school. Heeft u daar vragen over? Bijvoorbeeld over de leerplichtwet, schoolverzuim, verlof, voortijdig schoolverlaten of het vinden van een school? Neem dan contact op met de gemeente. De afdeling Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten helpt u verder.