Privacy

De gemeente legt voor het uitvoeren van de wettelijke taken veel gegevens van u vast. Deze gegevens zijn vaak tot u als persoon te herleiden. De gemeente mag deze persoonsgegevens alleen gebruiken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Het vastleggen van persoonsgegevens kan inbreuk maken op uw privacy.