Schoolgaande kinderen

Het is als ouder niet altijd makkelijk om geld voor school-, sport- of andere activiteiten bij elkaar te krijgen. Maar meedoen is wel belangrijk! Wil uw kind graag sporten of op muziekles? Of heeft uw kind bijles of een computer nodig? Maar kunt u dit niet betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage uit het Kindpakket.