Aandacht voor ouderen

Soms lijkt het of ouderen niets anders meer zijn dan dat: oud.
We vinden het moeilijk om door de rimpels en lichamelijke gebreken heen de mens erachter nog te zien. Een mens met een enorme hoeveelheid kennis en levenservaring. Maar doordat we ouderen vaak niet meer actief betrekken in het maatschappelijke leven, voelen steeds meer ouderen zich eenzaam. Dit is een van de redenen dat de Nationale Ouderendag in het leven is geroepen. 
 

Ouderen hebben ook jongeren nog veel te bieden 

Met deze dag wordt niet alleen aandacht gevraagd voor het feit dat ouderen het soms zwaar hebben maar juist ook voor het feit dat ouderen de maatschappij nog steeds veel te bieden hebben. Natuurlijk is het belangrijk om rekening te houden met de gebreken die ouderdom met zich meebrengt en hier en daar de helpende hand aan te bieden. Anderzijds hoeven ouderen niet alleen maar te gezien te worden als hulpbehoevend maar kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van de jongere generaties. Zeker de ‘moderne oudere’ is niet het type dat achter de geraniums gaat zitten, maar juist heel actief en sportief is. Na hun pensioen hebben ze tijd om te reizen, zich te verdiepen in het nieuws, in het verenigingsleven en in sociale contacten. 
 

Win-winsituatie

Als zowel ouderen als jongeren inzien dat zij elkáár kunnen helpen, kunnen hier mooie samenwerkingen uit voortkomen. Zo kunnen grootouders bijvoorbeeld een deel van de opvang voor hun kleinkinderen op zich nemen en in ruil daarvoor kan de jongere generatie wekelijks helpen met klussen in huis of boodschappen die voor hen fysiek te zwaar zijn geworden. Maar u kunt bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven de kennis en ervaring van ouderen gebruiken door hen als extern adviseur te laten meedenken over de invulling projecten waar specifieke kennis voor nodig is. Hierdoor gaat al die kennis niet verloren en geeft u ouderen niet alleen een boeiende activiteit en sociale contacten, maar ook het gevoel dat ze er toe doen. Een echte win-winsituatie dus. 
 

Een comfortabele oude dag

De ouderen die écht niet meer in staat zijn om deel te nemen aan alle snelle en steeds meer digitale activiteiten, verdienen het niet om dan maar buitenspel gezet te worden. Voor hen moet er voldoende zorg en hulp beschikbaar zijn om comfortabel van hun oude dag te genieten. Die zorg kan echter niet alleen door betaalde professionals geboden worden. Daar zijn er domweg niet genoeg van. Kijk dus ook of u niet ergens in uw agenda wat tijd kan vrijmaken om uw steentje bij te dragen. Wie in uw omgeving heeft behoefte aan een praatje? Kunt u behalve uw eigen tuin, ook even die van de buurvrouw onder handen nemen? Bent u goed in het doen van de belastingaangifte en zou u dat ook voor iemand kunnen doen die niet vaardig is op de computer? Als u het lastig vindt om dit zelf te organiseren, meld u dan binnen uw gemeente aan als vrijwilliger. Dat kan trouwens ook wanneer  u zelf gepensioneerd bent maar het leuk vinden zou vinden om weer wat om handen te hebben.