Zelfstandig wonen

Vindt u het moeilijk om met de gemeente een gesprek te voeren over uw situatie? Of heeft u moeite met het invullen van formulieren? En heeft u niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Voor Cliëntondersteuning kunt u terecht bij een aantal organisaties. Ook een ervaringsdeskundige of belangenorganisatie kan u helpen. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.
De cliëntondersteuner helpt u met:
- uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
- in contact komen met de juiste organisaties
- aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning en samen een gesprek voorbereiden
- de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning.

Ook de medewerkers van de PlusPunten kunnen u helpen de juiste ondersteuning te vinden.
Kijk op de site van de gemeente Haarlemmermeer of voor algemene informatie op de site van de Nationale ombudsman - cliëntondersteuning.

MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking

Website
www.mee.nl

BGH (Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer)

Vrijwilligersorganisatie die  het algemeen belang voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte behartigd en advies geeft.

Bezoekadres
Dr van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
Postadres
Postbus 429
2130 AK Hoofddorp
Website
www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
E-mailadres
info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
Telefoonnummer
023 569 88 81

Humanitas Haarlemmermeer

Hulp voor mensen die het even niet alleen redden, in de vorm van huisbezoek, rouwverwerking, thuisadministratie, hulp bij opvoeden, begeleide omgangsregeling voor kinderen bij scheiding.

Website
www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer/
E-mailadres
Haarlemmermeer@humanitas.nl
Telefoonnummer
06 - 516 62 905

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord

Plaatselijke belangenbehartiging en activiteitenaanbod voor senioren.

Bezoekadres
Beemsterstraat 4
2131 ZB Hoofddorp
Website
www.sv-hn.nl
E-mailadres
secretaris@sv-hn.nl

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid

Plaatselijke belangenbehartiging en activiteitenaanbod voor senioren. Ook voor vervoer (De Krimbus) kunt u bij de seniorenvereniging terecht.

Voor meer informatie over De Krimbus kunt u contact opnemen met de coördinator van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 18.00 uur op telefoonnummer 06 33 80 92 47.

Bezoekadres
Eugénie Prévinaireweg 63
2151 BB Nieuw-Vennep
Website
www.sv-hz.nl
E-mailadres
marianne.vermeij@gmail.com
Telefoonnummer
0252 68 19 85

MeerWaarde

Welzijnsorganisatie in gemeente Haarlemmermeer. Ondersteunt inwoners om knelpunten te signaleren, te voorkomen en zelf aan te pakken, en grip te krijgen op de situatie.

Website
www.meerwaarde.nl
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

Eigen Plan

Onafhankelijk clientondersteuning door gesprekken thuis met de coach, gericht op regie over het eigen leven. Eigen Plan kan ingezet worden wanneer u klem zit. Wanneer er zorgen zijn over opgroeien van kinderen, scheiding, schulden, dreigende ontruimingen, buurtconflicten, na detentie, bij ziekte, ruzie, mantelzorg, wonen en alleen zijn.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Postadres
Postbus 10054
1001 EB Amsterdam
Website
www.eigen-plan.nl
E-mailadres
contact@eigen-plan.nl
Telefoonnummer
06 52 000 360

MeerWaarde - PlusPunt Informatiepunt

Voor inwoners met praktische vragen en vragen over financiën/ voorzieningen.

Website
www.meerwaarde.nl/pluspunten
Telefoonnummer
023 569 8888

KBO Haarlemmermeer

Katholieke Bond voor Ouderen.

Belangenbehartiging en activiteitenaanbod voor senioren (55+) uit de hele Haarlemmermeer.

Bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties. 

Website
www.kbo-haarlemmermeer.nl
E-mailadres
secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl
Telefoonnummer
06 34 03 05 98

Gemeente Haarlemmermeer - cliëntondersteuning

Website
Gemeente Haarlemmermeer - cliëntondersteuning

Migrantenorganisaties Inloopspreekuur (MOI)

Website
www.moi-haarlemmermeer.nl

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Website
www.nationaleombudsman.nl | Cliëntondersteuning

Zorgt u als mantelzorger voor een familielid of vriend? Het kan handig zijn om dichtbij te wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo is het mogelijk om een tijdelijke woning in de tuin te plaatsen als mantelzorgwoning. Hier heeft u of een verhuurder geen vergunning voor nodig. Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente.
Op de website van MantelzorgNL leest u alles over mantelzorgwoningen.
Wilt u een mantelzorgwoning bij uw huis? U of uw verhuurder kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning laten plaatsen. U kunt ook een stuk aan de huidige woning bouwen. Of u verbouwt uw garage. Vraag de gemeente naar de regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning.

MantelzorgNL

Website
www.mantelzorg.nl
E-mailadres
mantelzorglijn@mantelzorg.nl
Telefoonnummer
030 760 60 55

Mantelzorg & Meer - Haarlemmermeer

Mantelzorg & Meer biedt ondersteuning voor mantelzorgers in de hele regio Haarlemmermeer. U kunt er terecht met al uw vragen over mantelzorg, maar ook voor cursussen en diensten.

Kijk op de website voor meer informatie.

Bezoekadres
Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
Website
www.mantelzorgenmeer.nl
E-mailadres
info@mantelzorgenmeer.nl
Telefoonnummer
020 512 72 50

Gemeente Haarlemmermeer - hulpmiddelen en aanpassingen aan woning

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/thulpmiddelen-en-aanpassingen-aan-woning
Telefoonnummer
0900 18 52

Soms heeft u extra hulp en zorg nodig om zelfstandig te kunnen wonen. De gemeente helpt bij het krijgen van de juiste zorg. In een keukentafelgesprek bekijkt u samen wat u nodig heeft. De gemeente besluit welke ondersteuning u krijgt. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • een woonvoorziening, zoals een traplift, tillift of verhuiskostenvergoeding
  • een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, rolstoel of taxivervoer
  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding bij de dagelijkse dingen, zoals hulp bij administratie, opvoeding en contact met andere mensen

Geld voor zorg in huis komt van de gemeente. Inwoners vragen een beschikking aan voor een voorziening en in overleg met de gemeente wordt bekeken of dat wordt geleverd in Zorg in Natura (ZiN): de gemeente regelt de zorg en betaalt de zorgverlener, of in een PersoonsGebonden Budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg inkoopt.

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor de kosten van de zorg in huis. Bereken de hoogte van de eigen bijdrage op de website van het CAK.


Bent u 55 jaar of ouder en heeft u behoefte aan zorg? Het is goed om na te denken over uw woonsituatie. Er zijn verschillende mogelijkheden: verhuizen naar een aanleunwoning of senioren(huur)woning. Er zijn in Haarlemmermeer verschillende woonmogelijkheden voor senioren. Wilt u meer weten? De woningbouwvereniging of makelaar kan u meer informatie geven. Of u doet aanpassingen aan uw huis. Hieronder vindt u meer informatie.

Er zijn verschillende soorten. Bijvoorbeeld:

  • woonzorgcentrum of serviceflat. U woont zelfstandig in een veilige omgeving met andere ouderen. U kunt hulp krijgen. Bijvoorbeeld een maaltijdservice, huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging. Zoekt u een woning voor senioren? Kijk op de websites van Woonz of Woonzorg.
  • aanleunwoning. U woont zelfstandig maar kunt gebruik maken van de zorg en hulp van een verzorgingshuis of verpleeghuis dichtbij.
  • woongroep voor ouderen. De bewoners huren of kopen samen woonruimte en regelen zelf zorg en ondersteuning. Kijk voor meer informatie op de website van de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen.
  • verzorgingshuis. U woont in uw eigen appartement. U krijgt hulp bij dagelijkse handelingen, zoals wassen en aankleden. U kunt verpleging krijgen voor lichte problemen met uw gezondheid. Wondzorg bijvoorbeeld.

Moet u snel verhuizen naar een andere woning, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang als er een geschikte woning vrijkomt.

WoningNet

Website
www.woningnet.nl

Funda

Website
www.funda.nl

PCSOH - Horizon

Christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn aan ouderen.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Kruislaan 54
2131 WE Hoofddorp
Website
www.pcsoh.nl/horizon
E-mailadres
info@pcsoh.nl
Telefoonnummer
023 561 60 00

PCSOH - Westerkim

Christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn aan ouderen.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Zaaierstraat 1
2151 CK Nieuw Vennep
Website
www.pcsoh.nl/westerkim
E-mailadres
info@pcsoh.nl
Telefoonnummer
0252 62 36 23

SGMO

Groepswonen in Hoofddorp voor ouderen met een migrantenachtergrond.

Bezoekadres
De Vleyen 7
2134 ZC Hoofddorp

Vereniging van Huurders Haarlemmermeer

Belangenvereniging voor alle mensen die een woning huren in gemeente Haarlemmermeer.

Bezoekadres
Wormerstraat 29
2131 AX Hoofddorp
E-mailadres
info@vhh2000.nl

Stichting Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die actief is in de regio Haarlemmermeer. U kunt hier terecht voor huisvesting (seniorenappartementen) en dienstverlening voor senioren en mensen met een beperking.

Postadres
Postbus 339
1180 AH Amstelveen
E-mailadres
klant@woonzorg.nl

Ymere

Woningcorporatie in metropoolregio Amsterdam.

Bezoekadres
Burgemeester Pabstlaan 10
2131 XE Hoofddorp
Postadres
Postbus 197
2130 AD Hoofddorp
Website
www.ymere.nl
E-mailadres
klantenservice@ymere.nl
Telefoonnummer
088 000 89 00

Stichting Zorgcentra Meerlanden

Woonlocatie voor senioren met verzorging en verpleging.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW Hoofddorp
Website
www.zorgcentra-meerlanden.nl
E-mailadres
info@zorgcentra-meerlanden.nl
Telefoonnummer
085 - 27 36 399

Gemeente Haarlemmermeer - wonen in een beschermde omgeving (WIBO)

Een WIBO-woning is geen aanleunwoning of seniorenwoning. Het is wonen in een beschermde omgeving voor mensen met een zorgbehoefte (bijvoorbeeld begeleiding bij het huishouden en/of verpleging en verzorging). Hiervoor is een indicatie nodig. Met de indicatie kan op WoningNet worden ingeschreven op woningen met het WIBO-label.

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/wonen-een-beschermde-omgeving-wibo

Gemeente Haarlemmermeer - hulpmiddelen en aanpassingen aan woning

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/thulpmiddelen-en-aanpassingen-aan-woning
Telefoonnummer
0900 18 52

Woonz

Website
www.woonz.nl

Woonzorg

Website
www.woonzorg.nl

Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen

Website
www.lvgo.nl/
Telefoonnummer
030 231 82 22

Er zijn verschillende soorten. Bijvoorbeeld een Fokuswoning. Dit is een zelfstandige woning voor mensen met een lichamelijke beperking. De woning is aangepast en er is 24 uur per dag hulp beschikbaar. Een woning van Fokus huurt u via de woningcorporatie. Kijk op de website van Fokus voor meer informatie.

Meer informatie over verschillende woonvormen vindt u op de website van Regelhulp.

WoningNet

Website
www.woningnet.nl

Funda

Website
www.funda.nl

PCSOH - Horizon

Christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn aan ouderen.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Kruislaan 54
2131 WE Hoofddorp
Website
www.pcsoh.nl/horizon
E-mailadres
info@pcsoh.nl
Telefoonnummer
023 561 60 00

PCSOH - Westerkim

Christelijke stichting voor wonen, zorg en welzijn aan ouderen.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Zaaierstraat 1
2151 CK Nieuw Vennep
Website
www.pcsoh.nl/westerkim
E-mailadres
info@pcsoh.nl
Telefoonnummer
0252 62 36 23

SGMO

Groepswonen in Hoofddorp voor ouderen met een migrantenachtergrond.

Bezoekadres
De Vleyen 7
2134 ZC Hoofddorp

Vereniging van Huurders Haarlemmermeer

Belangenvereniging voor alle mensen die een woning huren in gemeente Haarlemmermeer.

Bezoekadres
Wormerstraat 29
2131 AX Hoofddorp
E-mailadres
info@vhh2000.nl

Stichting Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die actief is in de regio Haarlemmermeer. U kunt hier terecht voor huisvesting (seniorenappartementen) en dienstverlening voor senioren en mensen met een beperking.

Postadres
Postbus 339
1180 AH Amstelveen
E-mailadres
klant@woonzorg.nl

Ymere

Woningcorporatie in metropoolregio Amsterdam.

Bezoekadres
Burgemeester Pabstlaan 10
2131 XE Hoofddorp
Postadres
Postbus 197
2130 AD Hoofddorp
Website
www.ymere.nl
E-mailadres
klantenservice@ymere.nl
Telefoonnummer
088 000 89 00

Stichting Zorgcentra Meerlanden

Woonlocatie voor senioren met verzorging en verpleging.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW Hoofddorp
Website
www.zorgcentra-meerlanden.nl
E-mailadres
info@zorgcentra-meerlanden.nl
Telefoonnummer
085 - 27 36 399

Gemeente Haarlemmermeer - wonen in een beschermde omgeving (WIBO)

Een WIBO-woning is geen aanleunwoning of seniorenwoning. Het is wonen in een beschermde omgeving voor mensen met een zorgbehoefte (bijvoorbeeld begeleiding bij het huishouden en/of verpleging en verzorging). Hiervoor is een indicatie nodig. Met de indicatie kan op WoningNet worden ingeschreven op woningen met het WIBO-label.

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/wonen-een-beschermde-omgeving-wibo

Gemeente Haarlemmermeer - hulpmiddelen en aanpassingen aan woning

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/thulpmiddelen-en-aanpassingen-aan-woning
Telefoonnummer
0900 18 52

Fokus

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.

Website
www.fokuswonen.nl
Telefoonnummer
050 521 72 00

Regelhulp - woonvormen

Website
www.regelhulp.nl/een-woonvorm-kiezen

De hoogte van de huur moet passen bij uw woning. Wilt u weten of u niet te veel huur betaalt? Doe de check op Is mijn huur te duur.nl.

De verhuurder mag de huur jaarlijks verhogen, maar niet te veel. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie over huurverhoging.