Inburgering

Komt u van buiten de EU en nieuw in Nederland wonen? Dan bent u verplicht om de Nederlandse taal te leren spreken, lezen en schrijven. Ook moet u weten hoe mensen in Nederland met elkaar wonen en leven. Dit heet inburgeren.

Om dit te testen, moet u een inburgeringsexamen doen. Ook moet u een participatieverklaring tekenen. Dat doet u bij de gemeente.

Bereid u goed voor op het examen en volg een inburgeringscursus. U kunt hiervoor geld lenen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de organisatie die de inburgering regelt.

Lees meer over het inburgeringsexamen op de website Inburgeren.

Bij de onderstaande organisaties kunt u terecht voor advies over inburgeren.

Blik op werk - taal en inburgeren

Website
www.blikopwerk.nl/taal-en-inburgeren

Oefenen.nl

Oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld

Website
www.oefenen.nl

Bibliotheek Haarlemmermeer - Taalhuis

Het Taalhuis in de bibliotheek is een plek waar volwassenen beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Het Taalhuis is er voor iedereen die beter wil leren lezen en schrijven. Of wil oefenen met spreken. Het Taalhuis geeft informatie en advies over taalcursussen, oefenmateriaal en oefenen met een taalvrijwilliger. Inwoners worden doorverwezen naar de verschillende opleidingsinstellingen. Daarbij wordt gekeken naar de behoefte van de inwoner en wat de inwoner al kan. 

Wil je iemand helpen om beter Nederlands te leren? Ook dan kun je je aanmelden bij het Taalhuis!

Openingstijden:

  \t
 • maandag en dinsdag, 10.00 - 14.00 uur
 • \t
 • woensdag, 15.00 - 19.00 uur

Website
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/taalhuis

DUO - inburgeren

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering, dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg heeft geleerd, doet u inburgeringsexamen. Bij DUO vindt u meer informatie.

Website
www.inburgeren.nl

ROC van Amsterdam - inburgering

Website
www.rocva.nl/Inburgering
E-mailadres
informatiecentrum@rocva.nl

Capabel Taal - inburgering

Website
www.capabeltaal.nl/inburgering
E-mailadres
Info@capabeltaal.nl

Inburgeringscursus.net - overzicht aanbieders

Website
www.inburgeringscursus.net/

Inburgeren

Website
www.inburgeren.nl

Het Taalhuis in de bibliotheek is een plek waar volwassenen beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Het Taalhuis is er voor iedereen die beter wil leren lezen en schrijven. Of wil oefenen met spreken. Het Taalhuis geeft informatie en advies over taalcursussen, oefenmateriaal en oefenen met een taalvrijwilliger. Inwoners worden doorverwezen naar de verschillende opleidingsinstellingen. Daarbij wordt gekeken naar de behoefte van de inwoner en wat de inwoner al kan.

Wil je iemand helpen om beter Nederlands te leren? Ook dan kun je je aanmelden bij het Taalhuis! Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Bibliotheek Haarlemmermeer - Taalhuis

Het Taalhuis in de bibliotheek is een plek waar volwassenen beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Het Taalhuis is er voor iedereen die beter wil leren lezen en schrijven. Of wil oefenen met spreken. Het Taalhuis geeft informatie en advies over taalcursussen, oefenmateriaal en oefenen met een taalvrijwilliger. Inwoners worden doorverwezen naar de verschillende opleidingsinstellingen. Daarbij wordt gekeken naar de behoefte van de inwoner en wat de inwoner al kan. 

Wil je iemand helpen om beter Nederlands te leren? Ook dan kun je je aanmelden bij het Taalhuis!

Openingstijden:

  \t
 • maandag en dinsdag, 10.00 - 14.00 uur
 • \t
 • woensdag, 15.00 - 19.00 uur

Website
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/taalhuis

Het begint met taal - Taalcoach

Website
www.hetbegintmettaal.nl/vind-je-taalcoach

Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Website
Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

 • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
 • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

Vluchtelingenwerk Nederland

Website
www.vluchtelingenwerk.nl

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl
E-mailadres
info@uaf.nl
Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen

Website
Werkwijzer Vluchtelingen

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555