De Sociëteit Hoofddorp - Graan voor Visch

De Sociëteit Hoofddorp is een ontmoetingsplek voor thuiswonende ouderen met beginnende dementie of
geheugenproblemen, regieverlies en/of eenzaamheid en hun mantelzorgers. Zij kunnen hier ook terecht met vragen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Inloop: woensdag, 10.00 - 14.00 uur in De Nieuwe Silo.

Contactpersoon: Sylvia van Herk

Contact

Bezoekadres
Graan voor Visch 14032
2132 VJ Hoofddorp

Telefoonnummer
06 46 36 29 96

E-mailadres
svanherk@cordaan.nl


Categorieën

Leeftijdscategorie
67+

Gecontracteerd
Nee