Psychische klachten

Te veel stress kan klachten geven. Zoals angsten of een depressie. Neem de tijd om te ontspannen.

Een hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Hierdoor kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Informatie over het voorkomen van een hoge werkdruk vindt u op de website Arboportaal.

Op de websites van MIND en Mentaal Vitaal staan tips en ontspanningsoefeningen. U vindt er ook behandelingen tegen stress.

Heeft u meer hulp nodig? Uw huisarts kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.

Bent u gespannen of somber door de coronacrisis? Kijk op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM voor tips en waar u terecht kunt voor hulp.

Op de website van Prezens (GGZ inGeest) kunt u terecht voor meer informatie over stress en verschillende laagdrempelige manieren van hulp (zonder verwijzing door een huisarts).

Prezens (GGZ InGeest) - Spaarnepoort

Preventie van psychosociale problemen door publieksvoorlichting, screening, advies- en coachingsgesprekken en workshops voor volwassenen. Maandag tot en met vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 8.30 - 12.30 uur en 14.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Postadres
Overschiestraat 57

Website
www.prezens.nl

E-mailadres
preventie@prezens.nl

Telefoonnummer
088 788 50 15

Arboportaal - Werkdruk

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

MIND - stress

Rijksoverheid - somber of gespannen door het coronavirus

RIVM - Informatie- en Verwijscentrum mentale gezondheid COVID-19

Sport.nl - sportwijzer


Bent u langere tijd somber, heeft u last van angsten of moeite met het verlies van uw partner? Of heeft u andere psychische of sociale klachten? Praat erover met uw partner, familie of vrienden en zoek professionele hulp via uw huisarts. De huisarts heeft vaak een praktijkondersteuner (POH) die lichte ondersteuning biedt en met u kijkt wat de mogelijkheden voor een oplossing zijn. De huisarts of POH kan u ook doorverwijzen naar verdere hulp.

Er zijn diverse hulplijnen bij psychische klachten. Op de website van Prezens (GGZ inGeest) kunt u terecht voor meer informatie over psychische klachten en verschillende laagdrempelige manieren van hulp (zonder verwijzing door een huisarts).

Bij MIND Korrelatie kunt u advies en hulp krijgen. Bel of kijk op de website. Informatie, tips en behandelingen vindt u ook op de websites van Psyfit, Mentaal Vitaal en Kleur je leven.

Wilt u (anoniem) met iemand praten over uw problemen? U kunt 24 uur per dag bellen of chatten met De Luisterlijn.

HuisArtsenPost

De HuisArtsenPost is alleen bedoeld voor spoed. Kunt u niet wachten tot uw eigen huisarts weer bereikbaar is? Dan kunt u naar de HuisArtsenPost komen. Bel eerst voor een afspraak. De HuisArtsenPost Haarlemmermeer is geopend op: \twerkdagen van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur \top zaterdag, zondag en de feestdagen. Tijdens kantooruren op werkdagen is de HuisArtsenPost gesloten. Ga dan naar uw eigen huisarts of de vervanger van uw huisarts.

Bezoekadres
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Telefoonnummer
023 - 224 23 22

Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

NedKAD richt zich op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst-, dwang-, posttraumatische stress- en stemmingsstoornissen te verbeteren. 

Postadres
Postbus Postbus 725
3500 AS Utrecht

Website
nedkad.nl

Prezens (GGZ InGeest) - Spaarnepoort

Preventie van psychosociale problemen door publieksvoorlichting, screening, advies- en coachingsgesprekken en workshops voor volwassenen. Maandag tot en met vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 8.30 - 12.30 uur en 14.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Postadres
Overschiestraat 57

Website
www.prezens.nl

E-mailadres
preventie@prezens.nl

Telefoonnummer
088 788 50 15

PsyQ

PsyQ is een innovatieve aanbieder van geestelijke gezondheidszorg.

Website
www.psyq.nl

Telefoonnummer
088 357 44 00

Regelhulp - hulplijnen bij psychische klachten

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Kies uw Huisarts.nl

Meest complete overzicht van huisartsenpraktijken in Nederland

Kleur je leven

Telefoonnummer
070 314 24 95

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

E-mailadres
vraag@korrelatie.nl

Psyfit

Verbeter je mentale fitheid

Postadres
Regulusweg 5

Website
www.psyfit.nl

Telefoonnummer
070 314 24 95


Soms zijn psychische problemen zo erg dat ze uw hele leven beheersen. U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u denkt aan zelfmoord. U heeft dan meteen hulp nodig.

Bel uw huisarts. ’s Avonds, ‘s nachts of in het weekend belt u de huisartsenpost. De huisarts kan de crisisdienst bellen om u te komen helpen.

U kunt ook bellen met een hulplijn. Denkt u aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is dag en nacht bereikbaar voor hulp.

113 Zelfmoordpreventie

Hulplijn, gratis en anoniem.

Website
www.113.nl

Telefoonnummer
0800 0113


Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden.

Op de website Labyrint in Perspectief vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen.

Op de website Naasten in Kracht kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Maakt u zich zorgen om iemand? Meld het bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag.

Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Alarmnummer 112

Telefoonnummer
112

Labyrint In Perspectief

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Telefoonnummer
0900 254 66 74

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Telefoonnummer
0800 12 05

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.