Hygiënisch woningtoezicht

De GGD controleert of er schoon, veilig en verantwoord wordt gewerkt. Bijvoorbeeld bij kindercentra, keukens in zorginstellingen en de horeca, pensions, tattooshops en bij grote evenementen. Ook doet de GGD metingen bij particulieren. Bijvoorbeeld naar frisse lucht.