Belasting

Vraag hulp aan de Sociaal Raadslieden van MeerWaarde. Zij weten alles van wetten en regels. Hun hulp is gratis. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur bij een van de Informatiepunten/PlusPunten. Er is ook een telefonisch spreekuur.

MeerWaarde - sociaal raadslieden

Hulp op sociaaljuridisch gebied.

Kijk op de website voor alle locaties, contactgegevens en inloopspreekuren.

Website
www.meerwaarde.nl/sociaal-raadslieden
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

MeerWaarde - geldzaken & regelgeving

Website
www.meerwaarde.nl/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl

Kunt u de gemeentebelastingen niet betalen? Bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Vraag de gemeente om meer informatie.

Moet u wel betalen? U kunt dit ook in delen doen. Lukt dit niet? Dan kunt u misschien een andere afspraak maken met de gemeente over de betaling. Dit heet een betalingsregeling.


U kunt bij verschillende mensen terecht voor hulp bij uw aangifte:

  • Bel de Belastingtelefoon. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. U legt uit wat er aan de hand is en u krijgt direct advies. Zo nodig krijgt u een afspraak. U krijgt dan een brief over de tijd, plaats en datum wanneer u wordt verwacht. In de checklist voor hulp bij aangifte staat welke gegevens u mee moet nemen naar uw afspraak.
  • Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.
  • Vraag hulp van een vrijwilliger.

Of ga langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

Informatiepunt Digitale Overheid

Website
www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl

Belastingdienst - belastingtelefoon

Website
www.belastingdienst.nl/belastingtelefoon
Telefoonnummer
0800 05 43 (gratis)

Belastingdienst - checklist voor hulp bij aangifte

Website
www.belastingdienst.nl/checklist-aangifte

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan. U kunt dit eventueel met een cliëntondersteuner doen. Heeft u een klacht over de hulpverlener? Neem dan contact op met de hulpverlenende organisatie.

U maakt bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld:

  • gemeente
  • Rijksoverheid
  • UWV
  • Sociale Verzekeringsbank
  • schuldhulpverlener

Een besluit kan gaan over zorg die u heeft aangevraagd of over geld. Een besluit ontvangt u altijd in een brief. In de brief staat ook hoe u bezwaar maakt. Of kijk op de website van de organisatie.

Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar maakt. In de brief met het besluit staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat het beste is voor u.

Of vraag rechtshulp aan het Juridisch Loket. Kijk op de website voor voorbeeldbrieven of neem contact op.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Nationale Ombudsman.

Ook de medewerkers van de PlusPunten kunnen u helpen de juiste ondersteuning te vinden.

MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking

Website
www.mee.nl

MeerWaarde - sociaal raadslieden

Hulp op sociaaljuridisch gebied.

Kijk op de website voor alle locaties, contactgegevens en inloopspreekuren.

Website
www.meerwaarde.nl/sociaal-raadslieden
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

Gemeente Haarlemmermeer - bezwaar en beroep

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep

MeerWaarde - PlusPunt Informatiepunt

Voor inwoners met praktische vragen en vragen over financiën/ voorzieningen.

Website
www.meerwaarde.nl/pluspunten
Telefoonnummer
023 569 8888

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Heeft u post gekregen van bijvoorbeeld de gemeente of Belastingdienst? En begrijpt u niet wat er in de brief staat?

U kunt hulp krijgen bij de PlusPunten, het Informatiepunt Digitale Overheid, een Financieel café en de stichting MEE. Speciaal voor jongeren is er het Jongeren Informatie Punt.

MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking

Website
www.mee.nl

Humanitas haarlemmermeer - thuisadministratie

Hulp nodig bij het op orde brengen van uw financiële administratie? Een afspraak kun je maken door een mail sturen aan ta.haarlemmermeer@humanitas.nl of bellen met een van onze coördinatoren 06 - 514 65 859 of via ons contactformulier op de website.

Website
https://www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer/contact/

Financieel Café Vijfhuizen

Advies nodig bij uw administratie? Het Financieel café is er voor u.

Bezoekadres
Kromme Spieringweg 436
2141 AN Vijfhuizen
Website
www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer/activiteiten/financieel-cafe-vijfhuizen/
E-mailadres
fc.haarlemmermeer@humanitas.nl
Telefoonnummer
06-11173691

Jongeren Informatie Punt (JIP)

Organisatie voor gratis en vrijblijvend advies en informatie voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar over onderwerpen zoals werk, onderwijs, drugs, geld, wonen, rechten, gezondheid, seks en vrije tijd. Je kan een vraag stellen via de website, de mail, WhatsApp, de telefoon of bij het inloopspreekuur.

Bezoekadres
Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp
Website
www.jiphaarlemmermeer.nl
E-mailadres
info@jiphaarlemmermeer.nl
Telefoonnummer
06 46 19 24 88

MeerWaarde

Welzijnsorganisatie in gemeente Haarlemmermeer. Ondersteunt inwoners om knelpunten te signaleren, te voorkomen en zelf aan te pakken, en grip te krijgen op de situatie.

Website
www.meerwaarde.nl
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

MeerWaarde - PlusPunt Informatiepunt

Voor inwoners met praktische vragen en vragen over financiën/ voorzieningen.

Website
www.meerwaarde.nl/pluspunten
Telefoonnummer
023 569 8888

Informatiepunt Digitale Overheid

Website
www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl

Financieel Café Hoofddorp

Advies nodig bij uw administratie? Het Financieel café is er voor u.

Bezoekadres
Liesbos 24
Hoofddorp
Website
Financieel Café Hoofddorp
E-mailadres
fc.haarlemmermeer@humanitas.nl
Telefoonnummer
06-11173691

Financieel Café Nieuw Vennep

Advies nodig bij uw administratie? Getrainde vrijwilligers kunnen u helpen.

Bezoekadres
Schoolstraat 2
2151 AA Nieuw-Vennep
Website
Financieel Café Nieuw-Vennep
E-mailadres
fc.haarlemmermeer@humanitas.nl
Telefoonnummer
023 - 5669500